hr

OPĆI UVJETI ON-LINE KUPOVINE

OPĆI UVJETI ON-LINE KUPOVINE

 

 

1)    OPĆE ODREDBE

 

Ovim Općim uvjetima on-line kupovine (u daljnjem tekstu „Opći uvjeti“) definiraju se uvjeti korištenja web stranice www.jeordiesmen.com (u daljnjem tekstu „web stranica“) i ostvarivanje kupovine proizvoda on-line odnosno naručivanje, plaćanje, dostava, reklamacije itd. Ukoliko želite koristiti pogodnosti on-line kupovine naših proizvoda, pozivamo Vas da se upoznate s Općim uvjetima, a u slučaju pitanja, možete nas kontaktirati uz pomoć kontakt obrasca koji se nalazi na web stranici. Korištenje web stranice i obrada Vaše on-line narudžbe neminovno uključuje obradu Vaših osobnih podataka pa Vas molimo da pročitate našu Politiku privatnosti.

 

On-line prodaju putem ove web stranice obavlja prodavatelj KUBAK STIL d.o.o. iz Zagreba, Samoborska cesta 145 E, OIB 27731477687 (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 030124319, e-mail: [email protected], a koje zastupa direktor Ali Hakan Kubak.

 

Kupac je svaka osoba starija od 18 godina koja se registrira putem web stranice te vrši narudžbe jednog ili više proizvoda, a registracijom potvrđuje da je punoljetna i poslovno sposobna osoba (u daljnjem tekstu „Kupac“). 

 

Narudžbom naših proizvoda potvrđujete da ste upoznati s našim Općim uvjetima te da pristajete na njih, a oni čine sastavni dio ugovora o kupoprodaji sklopljenog između Prodavatelja i Kupca.

 

2)    OSTVARENJE ON-LINE KUPOVINE

 

Registracija

 

Ukoliko želite naručiti naše proizvode/robu putem web stranice, prvo morate provesti postupak registracije odnosno prijave na web stranici. Napominjemo kako odgovornost za točnost i potpunost podataka prilikom registracije i/ili naručivanja proizvoda snosi Kupac.

 

Stoga, ukoliko dođe do promjene Vaših podataka koje ste unijeli u postupku registracije, molimo Vas da ih ažurirate. Prilikom registracije dužni ste kreirati lozinku te predlažemo da istu ne dijelite s drugim osobama budući da ste odgovorni za sva narudžbe pod Vašim korisničkim računom. Ukoliko postoji opravdana sumnja na zlouporabu računa ili prava, Prodavatelj ima pravo blokirati Vaš korisnički račun.

 

Naručivanje

 

Mogućnost naručivanja određene robe putem web stranice ovisi o njezinoj dostupnosti. Narudžbu je moguće izvršiti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Napominjemo kako naše proizvode birate na temelju fotografije koje su ilustrativne prirode i ne moraju u svakom detalju odgovarati proizvodu.

 

Za provedbu narudžbe morate slijediti postupak i odabrane proizvode dodati u Vašu košaricu, a skroz do potvrđivanja plaćanja možete mijenjati svoju narudžbu. Nakon što potvrdite plaćanje, obavijestiti ćemo Vas e-mailom da je narudžba zaprimljena. Ako niste zaprimili predmetnu obavijest, a uvjereni ste da ste narudžbu izvršili, obratite nam se putem kontakt obrasca. Ukoliko zbog određenih izvanrednih okolnosti nismo u mogućnosti obraditi Vašu narudžbu, obavijestit ćemo Vas bez odlaganja te zadržavamo pravo otkazati narudžbu.

 

Plaćanje

 

Cijene na našoj web stranici su iskazane u kunama s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, a važeće su one cijene i pogodnosti koje su u primjeni na dan zaprimanja narudžbe. Ističemo kako se cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude mogu promijeniti u svakom trenutku međutim takva promjena ne utječe na Vaše narudžbe koje su izvršene prije promjene. U slučaju da otkrijemo grešku u oznaci proizvoda, cijeni i sl., zadržavamo pravo otkazivanja narudžbe, a cjelokupni naplaćeni iznos će Vam biti nadoknađen.

 

Plaćanje se vrši po pouzeću ili putem kreditnih i/ili debitnih kartica. Jamčimo za sigurnost Vaših podataka budući da su isti šifrirani. Potvrdom plaćanja potvrđujete da je kartica Vaša.

 

Nakon zaprimanja narudžbe, tražimo autorizaciju da je transakcija moguća, a sredstva se naplaćuju netom prije nego roba bude otpremljena. U slučaju da nije moguće provesti transakciju, roba Vam neće biti dostavljena i smatramo da niste u mogućnosti sklopiti ugovor. Nakon obrade narudžbe i primitka uplate, zaprimit ćete e-mail da je roba otpremljena.

 

 

3)    DOSTAVA

 

Naručena roba dostavlja se putem dostavne službe GLS na adresu koju ste naznačili prilikom registracije odnosno prijave.

 

Za Hrvatsku; Dostava je besplatna za narudžbe u vrijednosti većoj od 499,00 kn, a za ostale narudžbe, naplaćuje se dostava u iznosu od 35 kn koji iznos je naznačen na računu.

 

Za Češku, Sloveniju, Austriju, Mađarsku; Dostava je besplatna za narudžbe u vrijednosti većoj od 50€, a za ostale narudžbe, naplaćuje se dostava u iznosu od 5€ koji iznos je naznačen na računu.

 

Naručenu robu ćemo Vam dostaviti u roku od 7 radnih dana od dana narudžbe zajedno s originalom računa, a ukoliko se dostava vrši na otoke, rok za dostavu je duži za 3 radna dana. U slučaju nepredviđenih okolnosti na koje ne možemo utjecati, može doći do kašnjenja u isporuci. Ukoliko dostava kasni više od 30 dana, imate pravo otkazati svoju narudžbu putem kontakt obrasca.

 

Roba se smatra dostavljenom u trenutku zaprimanja pošiljke što se potvrđuje potpisom potvrde o primitku od strane osobe koja je zaprimila pošiljku na dostavnoj adresi.

 

Na dan dostave biti ćete obaviješteni SMS porukom o vremenu dostave pošiljke. Ukoliko u dostavno vrijeme ne možete preuzeti pošiljku, molimo Vas da nas o tome obavijestite kako bi se dostava organizirala na neki drugi dan.

 

U slučaju da pošiljka ne može biti isporučena na dostavnu adresu iz razloga za koji Prodavatelj ne odgovara, obavijestiti ćemo Vas na koji način ju možete preuzeti. Rok za preuzimanje pošiljke je 30 dana od dana obavijesti na koji način ju možete preuzeti nakon kojeg roka ćemo smatrati da ste odustali od ugovora i izvršiti Vam povrat naplaćenih sredstava s tim da Prodavatelj zadržava pravo naplate troškova dostave, manipulacije i drugih mogućih troškova.

 

4)    JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

 

Kao Potrošač imate pravo jednostrano raskinuti ugovor o roku od 14 dana bez navođenja razloga, a koji rok počinje teći od dana kada ste Vi ili treća osoba u Vaše ime zaprimili robu koju ste naručili.

 

Kako biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ugovora, morate obavijestiti Prodavatelja KUBAK STIL d.o.o. iz Zagreba, Samoborska cesta 145 E, o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka putem ovog Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem izjave kojom izražavate volju da raskinete ugovor, a u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte te ugovor/narudžba koji kao potrošač raskidate. Predmetnu izjavu ili obrazac nam možete poslati putem kontakt obrasca na web stranici ili poštanskom pošiljkom na navedenu adresu Prodavatelja. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odlaganja, elektroničkom poštom.

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora snosite troškove povrata robe i dužni ste ju vratiti  na gornju adresu Prodavatelju neoštećenu uz pripadajuću etiketu, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali izjavu o jednostranom raskidu ugovora.

 

Ističemo kako nije moguće izvršiti povrat robe koja nije pogodna za povrat iz razloga što je zatvorena i otvaranjem gubi na kvaliteti ili kada se radi o robi koja je prilagođena pojedinačnom kupcu odnosno izrađena na njegov zahtjev po određenim mjerama.

 

Povrat novca ćemo izvršiti bez odgađanja u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o jednostranom raskidu, ali ne prije nego roba bude vraćena. Povrat se vrši na karticu koja je bila terećena prilikom plaćanja, a ukoliko je roba plaćena po pouzeću, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt obrasca oko načina povrata.

 

Kupac je kao potrošač odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je roba oštećena na način da nije u stanju za daljnju prodaju zbog razloga koji nisu na strani Prodavatelja, isti nije u obvezi prihvatiti takav povrat robe i izvršiti povrat plaćenog iznosa Kupcu o čemu ćemo Vas obavijestiti na e-mail adresu koju ste nam dostavili prilikom registracije na web stranicu.

 

 

5)    REKLAMACIJA PROIZVODA

 

 

 

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda kupljenih putem web stranice, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 

Kupac može uputiti prigovor/reklamaciju putem sljedećeg obrasca: Obrazac za prigovor/reklamaciju te ga ispunjenog poslati na e-mail: [email protected] . Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proiztvoda i ako je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i zakonu o zaštiti potrošača. Obvezujemo se u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor/reklamaciju kupca.

 

6)    KOMUNIKACIJA

 

Obavijesti i komunikacija između stranka će se obavljati u pisanom obliku putem e-pošte i kontakt obrasca na ovoj web stranici. Registracijom na web stranici i slanjem narudžbe suglasni ste da se sva međusobna komunikacija vrši na opisani način.

 

7)    DJELOMIČNA NIŠTETNOST

 

Ako bilo koja odredba iz ovih Općih uvjeta bude utvrđena ništetnom, ostali uvjeti ostaju na snazi, a Prodavatelj će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom bez odlaganja.

 

8)    NADLEŽNI SUD I MJERODAVNO PRAVO

 

Na korištenje ovom web stranicom kao i na ugovore koji su sklopljeni temeljem on-line narudžbi, primjenjuje se hrvatsko pravo, a u slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.

 

 

9) ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA


U slučaju potrošačkih sporova koji nastanu kupnjom proizvoda ili usluga putem interneta s trgovcem koji ima sjedište u nekoj od država članica EU, Norveškoj, Islandu ili Lihtenštajnu, moguće je i rješavanje takvog spora posredstvom interaktivne internetske stranice - Platforme za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS) kojoj možete pšristupiti klikom na sljedeću poveznicu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Posredstvom Platforme za ORS, koja je dostupna na svim službenim jezicima EU, pa tako i na hrvatskom jeziku, potrošač može rješavati sve potrošačke sporove, bez obzira radi li se o prekograničnom ili domaćem sporu, kada je potrošački ugovor, sklopljen putem interneta.

U skladu sa Zakonom o rješavanu potrošačkih sporova, pritužbu možete podniejti jednom od notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova:

 

Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2;

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71/I;

Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2;

Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12;

Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II;

Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II.


 

 

10)    PRIMJENA OPĆIH UVJETA

 

Primjenjuju se Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku korištenja web stranicom www.jeordiesmen.com odnosno u trenutku narudžbe. KUBAK STIL d.o.o. ovlašten je bez prethodne obavijesti mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta i druge podatke vezane za on-line prodaju.  Promjene stupaju na snagu danom objave na ovoj web stranici.